Bize Ulaşın Phone+90 0216 453 00 21

GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Gedik Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kuruluş amacı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyleri müşterilerle portföy yönetim sözleşmesi yapmak suretiyle ve vekil sıfatı ile yönetmektir.

Gedik Portföy Yönetimi A.Ş., kurumsal ve bireysel portföy yönetmek üzere kurulmuştur.

  Tarih No
Kuruluşa İlişkin SPK İzni 15.01.2008 B.02.1.SPK.0.15-60-678
Esas Sözleşme Tescili 28.02.2008  
Esas Sözleşme’nin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde İlanı 05.03.2008
Gedik Portföy Yönetimi AŞ. Şişli Şubesi Kapatılmıştır 01.04.2015  

Sürekli Bilgilendirme Formu