Bize Ulaşın Phone+90 0216 453 00 21

Portfoy Bilgileri
Halka Arz Tarihi 04.07.1997
Fon Toplam Değeri 9.955,786
Yatırımcı Sayısı 220
Birim Pay Değeri 0,057191
Portföy Dağılımı
Hisse Senetleri % 98,08
Borsa Para Piyasası % 1
Vob Teminatı % 0,92
TOPLAM % 100,00
İşlem Yapılan Aracı Kurum Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon Tutarı -
İlgili Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Ortalama Komisyon Oranı Komisyon bilgileri için tıklayın

 

Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakdedönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Bu kapsamda, fonun hisse senedi yoğunfon olması nedeniyle, fon portföy değeri, aylık ortalama bazda en az % 75 oranında,menkul kıymet yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç olmak üzere İMKB’de işlem gören hisse senetlerinden oluşacaktır.

En Az Alınabilir Pay Adedi 100
Alım Satım Saatleri 24:00-13:00 / 13:00-24:00
Portföy Yöneticisi Kuruluş Tic. Ünv. Gedik Portföy Yönetimi A.Ş
Fon Müdürü Ozan DİNÇER